leczenie nerek


Choroby nerek są niezwykle kosztownymi schorzeniami, które każdego roku wymagają ogromnych nakładów finansowych. Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że soda oczyszczona może mieć wpływ na rozwój wielu chorób nerek.

Wpływ sody oczyszczonej na nerki

Ostatnie badania wykazały, że soda oczyszczona może drastycznie zmniejszyć progresję choroby nerek na tyle, że pacjenci mogą zrezygnować z regularnych dializ. W samej tylko Wielkiej Brytanii jest 3 mln osób cierpiących z powodu niewydolności nerek pl.wikipedia.org. Są to zarówno takie osoby, które borykają się z lekkimi schorzeniami nerkowymi, jak i takie, których praca nerek jest całkowicie zaburzona.

Wydatki na leczenie chorób nerek

Pacjenci cierpiący na ciężką niewydolność nerek często każdego dnia muszą mieć dializy, co umożliwia im normalne funkcjonowanie. Brytyjska służba zdrowia obliczyła, że każdy dializowany pacjent kosztuje rząd 30 000 funtów rocznie, co stanowi 3% całkowitego budżetu NHS (brytyjskiej służby zdrowia).

Wykorzystanie sody oczyszczonej w leczeniu chorób nerek

Lekarze zastanawiają się także nad wykorzystaniem sody spożywczej u pacjentów cierpiących na kwasicę metaboliczną, która charakteryzuje się niskim poziomem pH krwi jak. Badania zostały przeprowadzone przez londyński Szpital Królewski i były pierwszymi tego typu.

Rate this post