antibiotic capsules for health


ONN, czyli ostra niewydolność nerek, to zespół chorobowy spowodowany nagłym pogorszeniem się czynności nerek. Bardzo często wpływ na to mają leki, szczególnie te z wysokim potencjałem nefrotoksycznym. Wśród takich leków znajdują się preparaty przeciwbólowe, antybiotyki, chemioterapeutyki, jak też immunosupresanty.

Trzeba pamiętać o tym, że nerki są bardzo wrażliwym narządem, szczególnie podatnym na uszkodzenia polekowe. Jest to uwarunkowane ich funkcją filtracyjną i detoksykacyjną. Jak leki mogą uszkodzić nerki? Może to polegać na zaburzeniu ukrwienia nerek, upośledzeniu drożności cewek nerkowych, czy uszkodzeniu błony komórek cewkowych. Najczęstsza przyczyna to upośledzenie przepływu krwi przez nerki, a to prowadzi do tzw. przesączania kłębuszkowego.  Niektóre leki wywołują też bezpośrednio działanie uszkadzające nerki. 

Ryzyko chorób nerek

Ze względu na możliwe uszkodzenia nerek, które zostały wymienione powyżej, osoby z już istniejącymi chorobami nerek powinny szczególnie uważać na stosowane przez nich leki. Zwiększone ryzyko powikłań polekowych dotyczy także osób starszych, u których z wiekiem dzieje się fizjologiczne pogorszenie funkcji nerek. W tych dwóch grupach pacjentów należy szczególnie unikać leków nefrotoksycznych, a stosować tylko sprawdzone i najpotrzebniejsze leki. Zalecane jest również regularne sprawdzanie funkcji nerek oraz stężenia leków we krwi podczas terapii.

Profilaktyka chorób nerek

Chcąc uniknąć uszczerbku na zdrowiu pacjenta z ostrą niewydolnością nerek, ważny jest odpowiedni dobór leków, zarówno tych dostępnych bez recepty. Wybierając takie leki, warto zasięgnąć rady farmaceuty, która będzie bardzo pomocna dla osób z ONN. W przypadku złego dobrania leków, można doprowadzić do poważnego upośledzenia funkcji nerek, szczególnie przy długotrwałym ich stosowaniu. Dla osób z chorobami nerek zaleca się więc leki przeciwbólowe zawierające paracetamol.

Działanie nefrotoksyczne leków

Jak zostało wspomniane wyżej, niektóre leki wywierają działania nefrotoksyczne. Jest wśród nich kilka grup, które warto zapamiętać:

  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory cyklooksygenazy II
  • Leki cytostatyczne
  • Diuretyki (spironolakton, furosemid)
  • Radiologiczne środki kontrastowe
  • Antybiotyki (zwłaszcza aminoglikozydowe) i chemioterapeutyki (m.in. cisplatyna)
  • Leki przeciwwirusowe
  • Leki przeciwgrzybicze
  • Lit (jest zawarty np. w lekach przeciwdepresyjnych)

Rate this post