niewydolnosc nerek skad sie bierze


Niewydolność nerek jest bardzo niebezpieczną chorobą – zwłaszcza w jej postaci ostrej, gdyż istnieje bardzo duże ryzyko toksycznego zatrucia całego organizmu, a następnie uszkodzenia wielu narządów. Natomiast przewlekła niewydolność nerek generuje konieczność stosowania uciążliwej dializoterapii. Dowiedz się więcej na temat uszkodzeń, prowadzących do niewydolności nerek.

Od czego zależy praca nerek?

Prawidłowe funkcjonowanie nerek zależy przede wszystkim od ich anatomii. Jeśli dochodzi do uszkodzenia struktur, budujących nerki (zwanych także nefronami), zostaje zaburzona ich czynność pl.wikipedia.org. Czynnikami, które powodują uszkodzenie nefronów są przede wszystkim substancje, które nie powinny się w nich znajdować. Trafiają one do nerek wraz z krwią, która ulega uprzedniej filtracji w wątrobie – jest zatem oczyszczona z większości toksyn, które mogą być przyczyną trwałych uszkodzeń tego delikatnego narządu.

Do toksyn, które najbardziej uszkadzają nerki należą leki i ich metabolity oraz metale ciężkie. Poza tymi substancjami, na nieprawidłowości w budowie nerek ma wpływ obecność białka oraz cukru. Są to składniki o zbyt dużej masie cząsteczkowej, które nie powinny trafiać w określone struktury nerek, w związku z czym powodują stopniowe zubożenie funkcjonowania narządów zajmujących się filtracją moczu detoxic cena. Do uszkodzeń może dochodzić zarówno w błonie podstawnej kłębuszków nerkowych, jak i w pętlach nefronalnych wyprowadzających mocz pierwotny i ostateczny.

Czym skutkuje uszkodzenie nerek?

Nieprawidłowa praca nerek w zakresie układu filtracyjnego powoduje stopniowe zanikanie funkcji nerki jako narządu, zajmującego się rozdzielaniem substancji toksycznych i fizjologicznych organizmu. Objawia się to nieprawidłowościami w badaniu ogólnym moczu, gdyż w wydalanej porcji tego płynu zaczynają się pojawiać substancje, które nie powinny się w nim znajdować pl.wikipedia.org. Należą do nich białka, cukry oraz ciała ketonowe, a także inne toksyny egzogenne (pochodzące spoza organizmu).

Dla lekarza pojawienie się tych składników w moczu jest ewidentnym sygnałem o postępującym uszkodzeniu nerek, co generuje ich niewydolność. Postępujący proces patologiczny jest wskazaniem do wdrożenia leczenia nerkozastępczego w formie dializoterapii lub przeszczepu nerki. Są to niezbędne metody terapii, zapobiegające zatruciu organizmu substancjami toksycznymi.

Rate this post