woman with red lipstick on


Świadomość chorób nerek jest bardzo niska. Wielu z nas zupełnie nie docenia istotnej roli, jaką nerki odgrywają w naszym organizmie. Faktycznie zaburzenia pracy nerek powodują poważne choroby setek tysięcy ludzi, a w niektórych przypadkach prowadzą do śmierci.

Te fakty mówią same za siebie. Każdego roku na całym świecie przewlekła choroba nerek (PChN) prowadzi do powikłań sercowo-naczyniowych u ponad 12 milionów osób. Liczba pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, które już stanowią 72 proc. całkowitego światowego obciążenia chorobami u osób powyżej 30 r.ż. , wzrośnie o 17 proc. w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Większy wzrost liczby chorób przewlekłych przewiduje się w krajach rozwijających się https://pl.wikipedia.org/wiki/Lifting_czo%C5%82a. Z drugiej strony, liczba zgonów z powodu chorób zakaźnych spadnie o 3 proc. w tym samym okresie.

Wiele ważnych funkcji nerek ignorujemy, podczas gdy to właśnie one są kluczem do naszego zdrowia. Główne zadanie naszych nerek to usuwanie toksyn i nadmiaru wody z naszej krwi. Nerki pomagają kontrolować ciśnienie krwi, przyczyniają się do produkcji czerwonych krwinek, biorą udział w metabolizmie hormonów, a także utrzymują w dobrej formie nasze kości.

Zbyt często ignorujemy istotę zależności między chorobami nerek, cukrzycą a nadciśnieniem tętniczym. Na całym świecie 246 milionów ludzi cierpi na cukrzycę i liczba ta może wzrosnąć do 380 milionów w 2025 roku. Nefropatia cukrzycowa dotyczy jednej trzeciej osób cierpiących na cukrzycę typu 1 i u około 5-10 proc. chorych na cukrzycę typu 2 może. Niestety, mniej niż połowa pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą jest badania w kierunku rozpoznania chorób nerek.

Zarówno na świecie, jak i w Polsce rośnie liczba pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Wynika to ze zwiększającej się częstości występowania nadciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy, czyli schorzeń, które prowadzą do pogorszenia funkcji nerek, a w dalszej konsekwencji wymagają leczenia nerkozastępczego.

Niestety, zbyt wielu pacjentów zgłasza się do leczenia nefrologicznego, gdy jest już za późno. Późne kierowanie chorych do nefrologa, oprócz negatywnych skutków medycznych, ma także znamienny wpływ na zwiększenie kosztów leczenia.

Obchodzony na całym świecie w drugi czwartek marca Światowy Dzień Nerki to wyjątkowy pretekst do informowania i edukowania autorów polityki zdrowotnej, krajów które są najbardziej zagrożone PChN oraz podnoszenia świadomości opinii publicznej w zakresie zagrożenia, profilaktyki i leczenia chorób nerek. Dzięki seminariom, kongresom naukowym i konferencjom prasowym, wszyscy możemy przyczynić się do pozytywnych zmian w systemie opieki zdrowotnej i praktykowania zdrowego trybu życia.

Najbliższy Światowy Dzień Nerki będzie obchodzony 11 marca 2010 roku i będzie dotyczył cukrzycy jako głównej przyczyny poważnych powikłań nefrologicznych. W 2009, czwarty Światowy Dzień Nerki celebrowano w trakcie 370 różnych uroczystościach, które odbyły się w przeszło 100 krajach, na sześciu kontynentach. Wsparcie gwiazd takich jak Tom Hanks czy Johnny Depp znacznie wzmocniło rozpoznawalność kampanii. Więcej szczegółów na: www.worldkidneyday.org

Światowy Dzień Nerki w Polsce jest organizowany w ramach akcji „Dializa Domowa – Życie Bez Granic” dzięki firmie Baxter Polska.

Kampania „Dializa domowa – życie bez granic” ma na celu edukację w zakresie profilaktyki i leczenia przewlekłej choroby nerek oraz poinformowanie pacjentów z przewlekła chorobą nerek, że leczenie nerkozastępcze nie musi oznaczać ograniczeń w aktywnym stylu życia i tym samym nie musi wykluczać pacjentów dializowanych z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Kampania „Dializa domowa – życie bez granic” ma na celu edukację w zakresie profilaktyki i leczenia przewlekłej choroby nerek oraz poinformowanie pacjentów z przewlekła chorobą nerek, że leczenie nerkozastępcze nie musi oznaczać ograniczeń w aktywnym stylu życia i tym samym nie musi wykluczać pacjentów dializowanych z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie

Rate this post