dializa otrzewnowa


Kolejną modyfikacją jest automatyczna dializa otrzewnowa ADO przy pomocy cyklera, z kilkoma (6-9) wymianami w nocy. Obecnie dializa automatyczna stosowana jest coraz częściej. Poprawia ona znacznie komfort życia. Wskazaniem do stosowania tej formy dializy jest m.in. brak możliwości samodzielnego wykonywania wymian zarówno z powodu towarzyszących chorób układu ruchu, jak i złego stanu ogólnego czy też podeszłego wieku, ale także wręcz przeciwnie – aktywność życiowa i zawodowa pacjenta, wymagająca uwolnienia go od dializ w ciągu dnia.

Oddzielną grupą chorych, u których ADO jest metodą leczenia z wyboru, są dzieci. Sprawia ona, że lepsze wyrównanie powikłań niewydolności nerek niesie mniejsze ryzyko zaburzeń rozwojowych. Dializa nocna pozwala na lepszy rozwój psychosocjalny. Umożliwia ona także rodzicom lepsze nadzorowanie procesu leczenia, oraz lepszy kontakt z dzieckiem, co byłoby istotnie utrudnione, gdyby  dziecko musiało co drugi dzień na parę godzin jechać do ośrodka dializ.

Rate this post