barefoot healthy woman enjoying beach


Aktywność fizyczna jest zalecanym elementem terapii dla chorych dializowanych otrzewnowo. Badania prowadzone u chorych dializowanych otrzewnowo, podejmujących regularny wysiłek fizyczny, wskazują na poprawę wybranych wskaźników czynności układu sercowo-naczyniowego oraz znaczną poprawę jakości ich życia. Pamiętaj jednak, by plan codziennych ćwiczeń ustalić ze swoim lekarzem.

Dbaj o regularną aktywność fizyczną .

Dbaj o regularną aktywność fizyczną

Rate this post